bewit.club Členská zóna

Ceny A,B,C a aké sú to zľavy?

Pri väčšine produktov sú tri rozdielne ceny. A, B a C

Každý nový zákazník Bewit, tzv. Starter má priradenú cenu A. Je to maloobchodná cena,

Cena B môže mať zľavu z maloobchodnej ceny až 15% podľa typu výrobku.

Cena C môže mať zľavu z maloobchodnej ceny až 30%, tak isto podľa typu výrobku. Takže podľa získaných zliav môžeme rozdeliť na zákazníkov A,B a C.

Zákazníkom A ste hneď po založení účtu.

Zákazníkom B sa stanete pokiaľ naraz, alebo v priebehu dvoch za sebou idúcich mesiacov urobíte objednávku, alebo objednávky v hodnote aspoň 300 Bewit bodov.

Zákazníkom C sa stanete ak naraz, alebo v priebehu dvoch za sebou idúcich mesiacov urobíte objednávku, alebo objednávky v hodnote aspoň 700 Bewit bodov.

Výborná správa je, že ak dosiahnete raz zľavu B, alebo C, tak už ich budete mať navždy. Už ich nemusíte nijako získavať, alebo obhajovať.

Práve preto, je výhodné urobiť hneď na začiatku väčší nákup, z ktorého budete potom už navždy profitovať. Čiže nakúpiť si v prvých dvoch mesiacoch do zásoby a máte zľavu na celý život.